حمل و نقل

واحد حمل و نقل شرکت ما میتواند شما را در ارسال کالاهای شما به دیگر کشورها و همچنین ارسال کالاهای شما از نقاط مختلف دنیا به ایران همراهی کند. همچنین با توجه به میزان بالای واردات تجار ایرانی از کشور چین، ما در دفتر خود در آن کشور گروهی تخصصی تشکیل داده ایم که بطور تخصصی در زمینه حمل و نقل به ایران فعالیت میکنند. بنابراین اگر در زمینه تجارت با چین مشغول به کار هستید، ما میتوانیم شما را یاری رسانیم.